Dự Án VCI Mountain View Vĩnh Yên

Dự Án VCI Chùa Hà – Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

TỔNG QUAN DỰ ÁN: Tên dự án : VCI Mountain View Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần đầu tư VCI Tổng thầu: Công ty Xây dựng Bắc Ái Quy mô dự án: 13.4 ha Trong đó: + 50% là cảnh quan và cây xanh + 50%  diện tích xây dựng Loại Hình sản phẩm:  + 87căn […]

admin 03-03-2018 Cách đây 9 tháng trước

Dự Án bất động sản khác tại Vĩnh Phúc

Dự Án VCI Chùa Hà – Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

TỔNG QUAN DỰ ÁN: Tên dự án : VCI Mountain View Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần đầu tư VCI Tổng thầu: Công ty Xây dựng Bắc Ái Quy mô dự án: 13.4 ha Trong đó: + 50% là cảnh quan và cây xanh + 50%  diện tích xây dựng Loại Hình sản phẩm:  + 87căn […]

admin 03-03-2018 Cách đây 9 tháng trước